Čtyřlístek

Kultovní český komiks, toto dítko krátkého svobodného vydechnutí konce šedesátých let (začal vycházet v roce 1969), který své nelehké dospívání prožil stejně tak jako my v šedi normalizačního času, pro nás i po letech zůstává otiskem jedinečnosti doby a místa, ve kterém jsme se narodili a žijeme. V polovině 80. let jsme s bolestí sledovali, že se plíživý úpadek projevuje i na našem oblíbeném časopise. Tehdy v zápalu pubertálních let jsem založili Společnost za obrodu Čtyřlístku k záchraně a obrodě této pro někoho možná zbytečné věci, ale pro nás rozhodně jednoho z pilířů našeho dětství...

(z tezí SzaOČ)

Čtyřlístek v divadle Minor

Mistr z tebe nebude.
Bobík, Velké překvapení
Den 11. března 2006 splnila Společnost milou povinnost všech aktivních čtyřlístkologů a navštívila představení divadla Minor s názvem Čtyřlístek. Účast stoprocentní, zábava mimořádná. Doporučujeme všem, kteří ješte neobeslali a dovolujeme si nabídnout malou upoutávku:

Účinkující v plné síle.
Host Společnosti, pan Filip Janota, předává účinkujícím drobné dárky: Fifince květiny a Bobíkovi buchtu.

Čtyřlístek v Akropoli

22. říjen 2006 se navždy zapíše nesmazatelným písmem do života Společnosti. V rámci literárně-kulturních večerů pánů Malijevského a Rudiše Monoskop a pod záštitou právě probíhajícího festivalu KomiksFEST! vystoupila v pražském paláci Akropolis Společnost ze své anonymity a před zraky otce Čtyřlístku pana Jaroslava Němečka proslovila zásadní přednášku na téma Láska a Čtyřlístek, shrnující výsledky naší více než dvacetileté práce. Protože zájem odborné i laické veřejnosti dalece přesáhl zdi paláce Akropolis, dovolujeme si Vám webovou verzi zmíněné prezentace nabídnou ke studiu i na našich stránkách. Jen pro úplnost uvádíme, že oficiální stanovisko pana Němečka k závěrům naší práce se nám přes veškerou snahu nepodařilo získat.

Pánové Malijevský, Rudiš a Němeček (zleva doprava).
Pan Němeček a logo Společnosti v pozadí.
Pan Kuna představuje přítomným Pinďu.
Pan Janota vysvětluje jedno ze zásadních schemat.

Čtyřlístek v La Fabrice

Téměř na den přesně po roce, v sobotu 27. října 2007, vystoupila Společnost podruhé (a opět v rámci Komiksfestu) s přednáškou shrnující nejnovější poznatky z bádání o intimním životě Čtyřlístku. Technika sice trochu trucovala, takže profesor Výhonek tentokrát řekl opravdu jen to nejpodstatnější, nicméně nikdo z více jak sta diváků v zaplněném sále nepřišel zkrátka. Komu se také poštěstí vidět na vlastní oči Bobíkovu zelenou košili či Pinďovu červenou kšandu?!

A co je nejpodstatnější, problematika intimního života Čtyřlístku konečně pronikla i do celostátních médii - viz článek Lidových novin z 27. října 2007.

Čtyřlístek na Tyršově vrchu

Při příležitosti „Oběti Tyrši a Fügnerovi, mystikům a zakladatelům slovanské tělovýchovy“, pořádané dne 14. září 2008 Clubem zabudnutých slávů, poodhalil pan Kuna něco z nejnovějších výzkumů Společnosti a proslovil přednášku na téma Čtyřlístek a Sokol. Základní teze této práce jsou nyní k dispozici i Vám.

Čtyřlístek v Čelechovicích

Kdy? V sobotu 25. dubna 2009. Slavilo se, otevírala se nová turistická stezka, zvaná Igorova, a hlavně se putovalo s obrazem do kladenské restaurace Pod vobraz, které dosud obraz chyběl. A Společnost byla u toho, i se svým krátkým zamyšlením nad vztahem Čtyřlístku k výtvarnému umění.

Čtyřlístek v Klubu K v Brandýse nad Labem

Dne 16. září 2010 vycestovala Společnost poprvé s osvětou z hlavního města a podělila se i s mimopražskými zájemci o své poznatky z intimního života Čtyřlístku. Společnost tentokrát zastupoval pouze jeden z předsedů, ale kde je jeden, jako by byli oba!

Čtyřlístek v Arše, HaDivadle i na ulici

Dne 18. a 19. dubna 2011 v pražském divadle Archa a 20. dubna 2011 v brněnském HaDivadle v rámci pořadu Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše EKG (tentokrát na téma O lásce a Fifince) splatila Společnost svůj velký dluh vůči dosud poněkud opomíjené postavě Čtyřlístku a svým jasným prohlášením plně rehabilitovala jedinou členku slavné čtveřice.

19. dubna se navíc uskutečnila vůbec první demonstrace (spojená s pochodem všech slušných lidí) na podporu Fifinky. Asi 30 účastníků se sešlo s transparenty před divadlem Archa a za provolávání hesel se odebralo do blízkého Muzea hlavního města Prahy, kde shlédlo v té době práve probíhající výstavu z dějin Čtyřlístku.

Čtyřlístek na vlnách radia Wave

Dne 17. května 2011 se oba předsedové podělili o své bohaté zkušenosti s posluchači rádia Wave (formát MP3).

Čtyřlístek v muzeu

1. května 2012 navštívila část Společnosti nově otevřené muzeum Čtyřlístku přímo v Třeskoprskách! Pardon, v Doksech. Doporučujeme všem čtyřlístkologům.

Čtyřlístek v Čajovně

V čase vrcholně předvánočním, 23. prosince 2012, se na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava, v rámci pořadu Čajovna, opět diskutovalo o Čtyřlístku, a nejen o něm. Záznam si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu a shrnutí našich pozorování pak na samostatné stránce věnované Čtyřlístku a Vánocům.

Čtyřlístek v biografu

Dne 2. března 2013 splnila Společnost svou další povinnost a shlédla celovečerní film Čtyřlístek ve službách krále. Toto navíc jako odborný doprovod filmového kritika časopisů Respekt a Bel Mondo (viz časopis Bel Mondo, č. 4 /duben/ 2013). Ke shlédnutému představení sdělujeme toto: Jakkoliv jsem byli příjemně překvapeni grafickou a animační úrovní projektu, pečlivým dodržováním všech formálních atributů i drobnými odkazy ke klasickým příběhům Čtyřlístku, infantilní stylizace postav, matnost jejich charakterů, jakož i celkové moralistní vyznění příběhu nám jen potvrzují apokryfní charatker díla a tedy i fakt, že naše práce neskončila a je i nadále nutná.

A ještě jeden drobný povzdech k product placementu: víme, že v době podfinancované kultury je nevyhnutelný, ale musí to být zrovna ve formě, v jaké je ve filmu prezentován? Nebo si snad myslíme, že jsou naše děti tak hloupé, že si vůči nim můžeme dovolit opravdu všechno? Tohle Čtyřlístek rozhodně nemá zpotřebí!

Čtyřlístek v Motole

Dne 9. dubna 2014 v rámci Vědecké konference 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy poreferovala Společnost pod záštitou literárně-kulturních večerů pánů Malijevského a Rudiše EKG o závěrech svého stěžejího výzkumu o Lásce a Čtyřlístku. Skrze příspěvek A study into sexual life of ‘Ctyrlistek’ multi-species quadruplet. Possible implication for human social behaviour se tak Společnosti konečně dostalo uznání na akademické půdě.

© Foto Miro Švolík.

Čtyřlístek opět v Arše

Dne 19. a 20. května 2016 opět v pražském divadle Archa a opět v rámci pořadu Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše EKG (tentokrát na téma O lásce a sportu) se Společnost podruhé vrátila ke sportovní problematice a rozšířila již dříve ropracované téma „sokolských“ aktivit Čtyřlístku na sport obecně.

Čtyřlístek v Klicperově divadle v Hradci Králové

Dne 8. dubna 2017 Společnost na svém výjezdním zasedání navštívila představení Čtyřlístek! Klicperova divadla v Hradci Králové. Radost z kulturního zážitku byla umocněna vědomím, že věc Čtyřlístku je stále živá a inspirativní, a to v té nejčistší kanonické podobě, které ani přísný zrak obou předsedů nemohl nic vytknout. Vyprodané představení shodou okolností v době naší návštěvy přivítalo 5ti tisícího návštěvníka od své premiéry v prosinci 2016.

SzaOČ v Klicperově divadle
Čtyřlístek!

Nový čestný člen Společnosti

Dne 20. července 2017 udělila Společnost čestné členství paní Antje Buchholz za dlouhdobé a vytrvalé šíření ideí Čtyřlístku v zahraničí a zároveň ji jmenovala generální konzulkou Společnosti pro Německou spolkovou republiku, se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.

Přesedové s novou čestnou členkou
© Foto Christoph Scheffer.