*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Čtyřlístek

Kultovní český komiks, toto dítko krátkého svobodného vydechnutí konce šedesátých let (začal vycházet v roce 1969), který své nelehké dospívání prožil stejně tak jako my v šedi normalizačního času, pro nás i po letech zůstává otiskem jedinečnosti doby a místa, ve kterém jsme se narodili a žijeme. V polovině 80. let jsme s bolestí sledovali, že se plíživý úpadek projevuje i na našem oblíbeném časopise. Tehdy v zápalu pubertálních let jsem založili Společnost za obrodu Čtyřlístku k záchraně a obrodě této pro někoho možná zbytečné věci, ale pro nás rozhodně jednoho z pilířů našeho dětství...

(z tezí SzaOČ)

Čtyřlístek v divadle Minor

Mistr z tebe nebude.
Bobík, Velké překvapení
Den 11. března 2006 splnila Společnost milou povinnost všech aktivních čtyřlístkologů a navštívila představení divadla Minor s názvem Čtyřlístek. Účast stoprocentní, zábava mimořádná. Doporučujeme všem, kteří ješte neobeslali a dovolujeme si nabídnout malou upoutávku:

Účinkující v plné síle.
Host Společnosti, pan Filip Janota, předává účinkujícím drobné dárky: Fifince květiny a Bobíkovi buchtu.

Čtyřlístek v Akropoli

22. říjen 2006 se navždy zapíše nesmazatelným písmem do života Společnosti. V rámci literárně-kulturních večerů pánů Malijevského a Rudiše Monoskop a pod záštitou právě probíhajícího festivalu KomiksFEST! vystoupila v pražském paláci Akropolis Společnost ze své anonymity a před zraky otce Čtyřlístku pana Jaroslava Němečka proslovila zásadní přednášku na téma Láska a Čtyřlístek, shrnující výsledky naší více než dvacetileté práce. Protože zájem odborné i laické veřejnosti dalece přesáhl zdi paláce Akropolis, dovolujeme si Vám webovou verzi zmíněné prezentace nabídnou ke studiu i na našich stránkách. Jen pro úplnost uvádíme, že oficiální stanovisko pana Němečka k závěrům naší práce se nám přes veškerou snahu nepodařilo získat.

Pánové Malijevský, Rudiš a Němeček (zleva doprava).
Pan Němeček a logo Společnosti v pozadí.
Pan Kuna představuje přítomným Pinďu.
Pan Janota vysvětluje jedno ze zásadních schemat.

Čtyřlístek v La Fabrice

Téměř na den přesně po roce, v sobotu 27. října 2007, vystoupila Společnost podruhé (a opět v rámci Komiksfestu) s přednáškou shrnující nejnovější poznatky z bádání o intimním životě Čtyřlístku. Technika sice trochu trucovala, takže profesor Výhonek tentokrát řekl opravdu jen to nejpodstatnější, nicméně nikdo z více jak sta diváků v zaplněném sále nepřišel zkrátka. Komu se také poštěstí vidět na vlastní oči Bobíkovu zelenou košili či Pinďovu červenou kšandu?!

A co je nejpodstatnější, problematika intimního života Čtyřlístku konečně pronikla i do celostátních médii - viz článek Lidových novin z 27. října 2007.

Čtyřlístek na Tyršově vrchu

Při příležitosti „Oběti Tyrši a Fügnerovi, mystikům a zakladatelům slovanské tělovýchovy“, pořádané dne 14. září 2008 Clubem zabudnutých slávů, poodhalil pan Kuna něco z nejnovějších výzkumů Společnosti a proslovil přednášku na téma Čtyřlístek a Sokol. Základní teze této práce jsou nyní k dispozici i Vám.

Čtyřlístek v Čelechovicích

Kdy? V sobotu 25. dubna 2009. Slavilo se, otevírala se nová turistická stezka, zvaná Igorova, a hlavně se putovalo s obrazem do kladenské restaurace Pod vobraz, které dosud obraz chyběl. A Společnost byla u toho, i se svým krátkým zamyšlením nad vztahem Čtyřlístku k výtvarnému umění.

Čtyřlístek v Klubu K v Brandýse nad Labem

Dne 16. září 2010 vycestovala Společnost poprvé s osvětou z hlavního města a podělila se i s mimopražskými zájemci o své poznatky z intimního života Čtyřlístku. Společnost tentokrát zastupoval pouze jeden z předsedů, ale kde je jeden, jako by byli oba!

Čtyřlístek v Arše, HaDivadle i na ulici

Dne 18. a 19. dubna 2011 v pražském divadle Archa a 20. dubna 2011 v brněnském HaDivadle v rámci pořadu Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše EKG (tentokrát na téma O lásce a Fifince) splatila Společnost svůj velký dluh vůči dosud poněkud opomíjené postavě Čtyřlístku a svým jasným prohlášením plně rehabilitovala jedinou členku slavné čtveřice.

19. dubna se navíc uskutečnila vůbec první demonstrace (spojená s pochodem všech slušných lidí) na podporu Fifinky. Asi 30 účastníků se sešlo s transparenty před divadlem Archa a za provolávání hesel se odebralo do blízkého Muzea hlavního města Prahy, kde shlédlo v té době práve probíhající výstavu z dějin Čtyřlístku.

Čtyřlístek na vlnách radia Wave

Dne 17. května 2011 se oba předsedové podělili o své bohaté zkušenosti s posluchači rádia Wave (formát MP3).

Čtyřlístek v muzeu

1. května 2012 navštívila část Společnosti nově otevřené muzeum Čtyřlístku přímo v Třeskoprskách! Pardon, v Doksech. Doporučujeme všem čtyřlístkologům.

Čtyřlístek v Čajovně

V čase vrcholně předvánočním, 23. prosince 2012, se na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava, v rámci pořadu Čajovna, opět diskutovalo o Čtyřlístku, a nejen o něm. Záznam si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu a shrnutí našich pozorování pak na samostatné stránce věnované Čtyřlístku a Vánocům.

Čtyřlístek v biografu

Dne 2. března 2013 splnila Společnost svou další povinnost a shlédla celovečerní film Čtyřlístek ve službách krále. Toto navíc jako odborný doprovod filmového kritika časopisů Respekt a Bel Mondo (viz časopis Bel Mondo, č. 4 /duben/ 2013). Ke shlédnutému představení sdělujeme toto: Jakkoliv jsem byli příjemně překvapeni grafickou a animační úrovní projektu, pečlivým dodržováním všech formálních atributů i drobnými odkazy ke klasickým příběhům Čtyřlístku, infantilní stylizace postav, matnost jejich charakterů, jakož i celkové moralistní vyznění příběhu nám jen potvrzují apokryfní charatker díla a tedy i fakt, že naše práce neskončila a je i nadále nutná.

A ještě jeden drobný povzdech k product placementu: víme, že v době podfinancované kultury je nevyhnutelný, ale musí to být zrovna ve formě, v jaké je ve filmu prezentován? Nebo si snad myslíme, že jsou naše děti tak hloupé, že si vůči nim můžeme dovolit opravdu všechno? Tohle Čtyřlístek rozhodně nemá zpotřebí!

Čtyřlístek v Motole

Dne 9. dubna 2014 v rámci Vědecké konference 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy poreferovala Společnost pod záštitou literárně-kulturních večerů pánů Malijevského a Rudiše EKG o závěrech svého stěžejího výzkumu o Lásce a Čtyřlístku. Skrze příspěvek A study into sexual life of ‘Ctyrlistek’ multi-species quadruplet. Possible implication for human social behaviour se tak Společnosti konečně dostalo uznání na akademické půdě.

© Foto Miro Švolík.

Čtyřlístek opět v Arše

Dne 19. a 20. května 2016 opět v pražském divadle Archa a opět v rámci pořadu Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše EKG (tentokrát na téma O lásce a sportu) se Společnost podruhé vrátila ke sportovní problematice a rozšířila již dříve ropracované téma „sokolských“ aktivit Čtyřlístku na sport obecně.

Čtyřlístek v Klicperově divadle v Hradci Králové

Dne 8. dubna 2017 Společnost na svém výjezdním zasedání navštívila představení Čtyřlístek! Klicperova divadla v Hradci Králové. Radost z kulturního zážitku byla umocněna vědomím, že věc Čtyřlístku je stále živá a inspirativní, a to v té nejčistší kanonické podobě, které ani přísný zrak obou předsedů nemohl nic vytknout. Vyprodané představení shodou okolností v době naší návštěvy přivítalo 5ti tisícího návštěvníka od své premiéry v prosinci 2016.

SzaOČ v Klicperově divadle
Čtyřlístek!

Nový čestný člen Společnosti

Dne 20. července 2017 udělila Společnost čestné členství paní Antje Buchholz za dlouhdobé a vytrvalé šíření ideí Čtyřlístku v zahraničí a zároveň ji jmenovala generální konzulkou Společnosti pro Německou spolkovou republiku, se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.

Přesedové s novou čestnou členkou
© Foto Christoph Scheffer.

Narozeniny!

Dne 8. ledna 2020 Společnost věrna svému poslání opět procitla z hibernace a při příležitosti oslavy narozenin své věrné kamarádky a emeritní čtenářky Čtyřlístku Jany Z., které ovšem připadaly na prosinec předchozího roku, proslovila v sále Vinohradského pivovaru přednášku O lásce a Čtyřlístku, tentokrát rozšířenou o aktuální téma narozenin, neboť, jak víme, i Čtyřlístek slavil v roce 2019 významné výročí.

Výzkum je teprve na počátku, tedy k problematice jen telegraficky: v kanonickém fundamentu Čtyřlístek nikdy klasickým způsobem narozeniny neslaví (jiné oslavy – jmeniny a pod. – jsou ovšem oblíbené). Je to zjevně tím, že postavy nestárnou, a tak setrvávají v jakémsi bezčasí.
Podle části badatelů z toho vyplývá, že Čtyřlístek narozeniny vůbec nemá, ovšem podle druhé neméně početné části je má naopak neustále, čili se vlastně nachází ve stavu jakési permanentní oslavy, která je trvale implicitně přítomna, a tudíž není zmiňována.
Podle tzv. Komplementární interpretace je ovšem to, zda Čtyřlístek má permanentní narozeniny, nebo je nemá vůbec, ekvivalentní formulací téhož faktu.

© Foto Iveta Janotová.
image