*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Čtyřlístek a Vánoce

První zmínku o Vánocích nalezneme až v apokryfním čísle 202 Vánoční nadělení, kde je jim věnován hned celý díl. Z toho můžeme usuzovat, že Čtyřlístku tento svátek úplně cizí není. Na druhou stranu kanonická i deuterokanonická literatura důsledně mlčí (jako obecně i o jiných svátcích – dá se říct, že Čtyřlístek slaví jen jmeniny, zejména Fifinčiny (č. 46, Záhadný Apobab, č. 80, Tajemství starého alchymisty, č. 151, Dort), popřípadě Bobíkovi (č. 42, Modrý přízrak). Při hledání příčin tohoto stavu je tedy třeba přihlédnou k širším souvislostem.

Vraťme se k jednomu z posledních deuterokanonických dílů, konkrétně číslu 177 Zálesáci, ve kterém čtveřice pátra po vandalech zanechávajících v lese odpadky a jiný nepořádek (mimochodem typicky deuterokanonické až apokryfní téma). Dříve než zjistí, že se jedná o mimozemšťany, maskující se holografickými projekcemi skal, je Čtyřlístek svědkem toho, jak touto projekcí proběhne zajíc a tady zdánlivě projde pevnou překážkou. A právě reakce Čtyřlístku na tento „nadpřirozený“ jev je nejen ilustrací přístupu jednotlivých členů čtveřice k věcem tajemným a nevysvětlitelným, ale též klíčem k pochopení vztahu Čtyřlístku k Vánocím a dalším svátkům.

Bobo papu...
Bobík, Karamely pro tetu

Reakce profesora Myšpulína je zcela odmítavá. Přísně racionální pohled vědce nepřipouští nic, co by se vymykalo rozumovému výkladu světa a pro vše hledá vysvětlení v mantinelech vědeckého poznání.

Fifinka se oproti tomu v první řadě stará o své nejbližší a jako bychom v jejím přístupu viděli obraz tradiční lidové zbožnost a lásky k bližnímu.

Pinďova reakce je přepjatá až lehce hysterická, ale jeho hluboký a jednoznačně spirituální prožitek naznačuje jisté sklony k mysticismu.

A konečně Bobík nezdá se být nikterak vyveden z míry. V podtextu jeho přímočaré až materialisticky pragmatické reakce, s jakou se chystá zasáhnout do situace, můžeme číst cosi jako: Hm, no co, na světě je spousta věcí, kterejm člověk nerozumí, tak proč si zrovna s tímhle lámat hlavu.

Tyto čtyři postoje vlastně zároveň ukazují i čtyři možné způsoby prožívání Vánoc. Že jsou to způsoby více méně neslučitelné, je více než zjevné a proto nás empirické zjištění, že Čtyřlístek, pokud Vánoce vůbec společně slaví, tak jen ve velmi redukované podobě, nemůže překvapit.

S touto optikou, můžeme též přistoupit k interpretaci vánočního apokryfu a nalézt v něm nyní již bezpečně odlesky výše uvedených přístupů: Fifinka s láskou peče pro ostatní cukroví a vůbec se stará o formální stránku Vánoc, Pinďa kupuje kapra, ale jen proto aby mu posléze zachránil život vypuštěním do řeky, Myšpulín obstarává stromek, ale jedná se o stromek umělý, pochopitelně hi-tech výtvor, prošpikovaný elektronikou a Bobík sice přes zákaz spořádá, co může, ale též se celý natře bronzovou barvou, aby ostatní pobavil...

image