*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Den 3

(po dálnici z Jílového - zatím na kole)

DEN 3 (odvozený od fonetického znění zkratky D3) je název pro kulturní, společenskou a sportovní akci, která má připomenout plánované přetnutí dolního Posázaví dálnicí D3 (Praha – Jílové – Tábor – České Budějovice – hranice s Rakouskem). Základem akce je cyklistický závod/jízda, jak to kdo cítí, Jílové u Prahy – Václavice (cca 25 km) podél plánované trasy dálnice v takzvané stabilizované variantě. Účastníci tak mají možnost na vlastní oči vidět krajinu, která může být už brzy obětována našemu extenzivnímu životnímu stylu, a porozumět tomu, co se skrývá za úřední a technickou řečí „dopravní obslužnosti“, „přivaděčů“ apod.

Taková ostuda!!
Fifinka, Příliš mnoho detektivů

Posázaví je představitelem krajiny zatím ne příliš narušené rozsáhlejší zástavbou a dopravní infrastrukturou. Kvalitu takového místa nelze měřit jen časem potřebným k jeho dosažení. Existují i kritéria estetická, rekreační a kulturně-historická. Fyzické rozdělení a tedy i znehodnocení tohoto regionu stavbou silnice, která bude mít z větší části jen tranzitní funkci, je podle našeho názoru neodpustitelnou chybou.

Den 3 logoNejsme ekologičtí aktivisté, ani apriorní odpůrci dálnic a automobilismu vůbec. Jsme občané, kteří chtějí využít právo veřejně projevit svůj názor. Naším cílem je otevření diskuse k zamýšlenému vedení dálnice regionem Posázaví a zejména pak podpora projektu alternativního vedení této komunikace. Styl celé akce není nátlakový, téma dálnice má být přítomno spíš jako podtón. Proto jsou na akci zváni i lidé, kteří nemají na stavbu vyhraněný názor a také ti, kteří ji podporují.

Nejčerstvější a takřka vyčerpávající informace o dění kolem dálnice lze najít na stránkách Zájmového sdružení obcí KLID, které zastřešuje odpůrce této stavby v dolním Posázaví.

Abychom nebyli nařčeni z podujatosti, doporučujeme ovšem ke studiu i stránky Ředitelství silnic a dálnic a stránky Českých dálnic.

 

image