*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

O nás

Historie & Současnost

SzaOČ – plným názvem Společnost za obrodu Čtyřlístku – vznikla v polovině osmdesátých let minulého století jako recesistická organizace dvou studentů gymnázia s cílem pozvednout upadající úroveň dětského časopisu Čtyřlístek. Časopis se nám zatím reformovat nepodařilo – i když tohoto úkolu se v žádném případě nevzdáváme a teoretické i praktické bádání v oblasti čtyřlístkologie i nadále představuje jeden z hlavních zájmů Společnosti – nicméně jak jsme dospívali a rozšiřovaly se naše zájmy, rozšiřovala okruh svých zájmů i Společnost.

Na konci března 2002 byla Společnost pod zkratkou SzaOČ zaregistrována jako občanské sdružení. Tím jsme jednak chtěli udržet kontinuitu s původní organizací i myšlenkou a jednak umožnit i nové interpretace názvu, z nichž je nám kromě původního asi nejbližší Společnost za občanskou (občasnou | odvážnou | ojedinělou | odhodlanou | o...) činorodost. Na platformě definované těmito názvy setrváváme i nadále.

O minulých, současných i budoucích aktivitách a pasivitách Společnosti se můžete dočíst na stránkách našich aktivit, které mapují i tak zdánlivě vzdálené součásti spolkového života, jako jsou interní nakladatelství Narcis Press nebo spolek pro utužení ducha i těla TJ Kavárna.

Osoby & Obsazení

RNDr. Vít Janota, PhD. - předseda

narozen 3. března 1970 v Praze. Po absolvování gymnázia vystudoval Matematicko–fyzikální fakultu UK v Praze. Pracoval jako vědec, překladatel, grafik internetových aplikací a programátor u soukromé společnosti. V současné době pracuje jako programátor na volné noze se zaměřením na webové aplikace.

Jednu whisky se sodou, dva olomoucké syrečky - a pronto!
Pinďa, Ocelový oř

Mgr. Iveta Janotová - místopředsedkyně

narozena 5. března 1970 v Praze. Po absolvování gymnázia vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Pracovala jako vědkyně. V současné době, po návratu z mateřské dovolené, pracuje jako správkyně vědecké databáze.

Mgr. Karel Kuna - pokladník

narozen 20. června 1970 v Praze. Po absolvování gymnázia vystudoval Matematicko–fyzikální fakultu a Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Pracoval jako překladatel, novinář, zpravodaj tiskové agentury, redaktor knižního nakladatelství a vedoucí projektu marketingové společnosti. V současné době pracuje u mezinárodní hardwarové a softwarové společnosti.

Ing. Martin Vrňata, PhD. - čestný člen

Zvolen čestným členem za zásluhy o aktivity Společnosti, zvláště pak legendární vlastenecké merendy a neméně legendární cyklojízdy ve stopě dálnice D3.

Antje Buchholz - čestná členka

Zvolena čestnou členkou za zásluhy o šíření idejí Čtyřlístku v zahraničí.