Úvod do problematiky - základní definice

 

Protože jsou mezi námi i tací, kteří Čtyřlístek neznají, byla přednáška opatřena stručným úvodem, vymezujícím základní pojmy čtyřlístkologie. Bez nich by se vlastní prezentace stala nesrozumitenou.

 

A začneme pěkně z gruntu...