*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Úvod do problematiky – základní definice

Protože jsou mezi námi i tací, kteří Čtyřlístek neznají, byla přednáška opatřena stručným úvodem, vymezujícím základní pojmy čtyřlístkologie. Bez nich by se vlastní prezentace stala nesrozumitenou.

A začneme pěkně z gruntu...