*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Zejména z posledního grafu je zřejmé, že distribuce má daleko do rovnoměrnosti. Preference některých konstelací jsou evidentní. Hypotézu jednolité čtveřice můžeme tedy směle zavrhnout. Tím docházíme k závěru, že Čtyřlístek je vnitřně tvořen dvěma páry.

Které to jsou? Ani tuto otázku již není těžké zodpovědět. Jak už bylo řečeno v poznámce u tabulky shrnující preference při jízdě autem, při tvorbě párů přicházejí v úvahu pouze tři možnosti (tzv. párové dvojice):

Fifinka MyšpulínPinďa Bobík
Bobík FifinkaPinďa Myšpulín
Pinďa FifinkaBobík Myšpulín

Zkusme tedy tuto masku aplikovat na naše data. Následující schema takovou analýzu ukazuje pro případ čtyřpostele a párovou dvojici Bobík – Pinďa (označen růžově) resp. Fifinka – Myšpulín (označen modře). Pokud není pár zformován, zůstávají příslušná políčka bílá.

interpretace uspořádání z hlediska dvojic
Interpretace konstelací v uspořádání čtyřpostele z hlediska možných dvojic.

Vidíme, že vznikají tři možné situace: plně párový stav (oba páry jsou zformovány, např. K1), polopárový stav (jeden z párů je zformován a separuje pár druhý, např. K4 – intrepretace je zde evidentní) a hybridní stav (ani jeden pár není zformován, např. K3).

Celková analýza souboru všech 73 studovaných případů z hlediska možných párových dvojic je shrnuta v následující tabulce – na každém řádku sledujeme vždy jednu párovou dvojici:

Párová dvojicePlně párový stavPolopárový stavHybridní stav
FM | PB51 případů (70%)12 případů (16%)10 případů (14%)
BF | PM16 případů (22%)21 případů (29%)36 případů (49%)
PF | BM6 případů (8%)20 případů (27%)47 případů (65%)