*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Tak zásadní zjištění samozřejmě nasměrovalo náš zájem jasně definovaným směrem: Kdo leží vedle koho?

Vzhledem k tomu, že nás zajímá pouze otázka sousednosti, budeme nadále zrcadlově symetrická uspořádání považovat za identická. V takovém případě nám pro čtveřici vychází celkem 4!/2=12 možných konstelací (označených po řadě K1K12) tak, jak je uvádí následující schema, které také ukazuje, kolikrát která konstelace v námi studovaných případech nastala:

četnost jednotlivých konstelací
Četnost jednotlivých konstelací v uspořádání čtyřpostele (grafická podoba).

Pro větší názornost předkládáme stejnou informaci také ve formě distribuce:

distribuce jednotlivých konstelací
Četnost jednotlivých konstelací v uspořádání čtyřpostele (distribuce).

Z předložených výsledků není patrný žádný jednoznačný trend. Můžeme spekulovat o jisté preferenci konstelace K8, ale jakýkoliv závěr na tak malém počtu případů je statisticky neprůkazný.