*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Jak tedy tato data interpretovat? Podívejme se na celou věc z čistě teoretického hlediska: Jak může, obecně vzato, podobná čtveřice fungovat? V úvahu přicházejí celkem čtyři možnosti: jakožto oddělení jedinci (1+1+1+1), jakožto dvě dvojice (2+2), jakožto trojice a jedinec (3+1) a jakožto celá čtveřice (4). Podívejme se na jednotlivé případy podrobněji.

1+1+1+1

Tento případ odpovídá naprosté separaci, a tedy zcela atomickému intimnímu životu. To je v zásadním rozporu s celkovým pospolitým duchem Čtyřlístku, tak jak jej známe (znamenalo by to de facto, že jsou přáteli jen do setmění), s uspořádáním postelí (proč by je sráželi k sobě?) i s distribucí četnosti jednotlivých konstelací (tvořil by ji jen jeden sloupec, protože každý by měl své pevné místo). Tento případ můžeme tedy zavrhnout.

2 + 2

Na rozdíl od předchozího je tento případ velice slibný: čtveřice vnitřně rozdělená do dvojic je stabilní a logické rozložení sil. Zde také nenacházíme žádný zásadní rozpor s všeobecně známými fakty o životě Čtyřlístku, potenciálním problémem je ona čtyřpostel. Neměly by pak být spíše dvě dvojpostele? Nicméně tuto možnost musíme brát při dalším bádání v úvahu.

3 + 1

Tato situace, stejně jako první případ, opět neodpovídá duchu Čtyřlístku a navíc je to stav značně nestabilní, a tedy i z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Jedinec v separaci by od zbytku brzy odpadl, nebo by se naopak rychle integroval. V dalším bádáním nebudeme tento model uvažovat.

4

Další nadějný případ. Na rozdíl od dvojic dobře vysvětluje onu čtyřpostel, rozdělení četnosti jednotlivých konstelací by však mělo být zcela rovnoměrné (což by odpovídalo zcela náhodným přesunům a žádné preferované konstelaci). Protože toto zatím nemůžeme spolehlivě vyvrátit ani potvrdit, musíme i tento případ brát v úvahu jakožto možnou variantu.