*ČTYŘLÍSTEK*

SzaOČ

Potenciálně nejslibnějším zdrojem nepřímých informací o intimním životě bývá obvykle ložnice. Víme tedy něco o tom, jak Čtyřlístek nocuje? Existují nějaké preference, návyky či rituály?

Naštěstí tady už autoři tak skoupí nejsou. Podařilo se nám zadokumentovat celkem 16 případů, zobrazujících, jak Čtyřlístek nocuje,z toho 5 přímo v domku, 5 na chatě a zbytek pak při nejrůznějších příležitostech na cestách. Závěry (potvrzené bez výjimky všemi zadokumentovanými případy) jsou jednoznačné: v Třeskoprskách neexistují oddělené ložnice, ba co více, ani oddělené postele. Čtyřlístek nocuje na jakési čtyřposteli tak, jak ukazuje následující schema (toto uspořádání se striktně dodržuje i mimo dům, a to i v situacích, kdy postel není k dispozici – stan, bivak pod širým nebem, hrad, iglů).

č. 12 „Prázdniny na sněhu“, obr. 32
č. 12 „Prázdniny na sněhu“, obr. 94
č. 29 „Bukanýři na Blaťáku“, obr. 11
č. 31 „Přistání v divočině“, obr. 17
č. 36 „Ve stínu pralesa“, obr. 31
č. 40 „Záhadný APOBAB“, obr. 44
č. 42 „Modrý přízrak“, obr. 25
č. 45 „Zajatci černého hvozdu“, obr. 45
č. 54 „Vynález na přání“, obr. 1
č. 83 „Pinďa za nic nemůže“, obr. 6
č. 88 „Za čest krále“, obr. 6
č. 91 „Mistři volantu“, obr. 8
č. 97 „Past na medvěda“, obr. 12
č. 97 „Past na medvěda“, obr. 18
č. 102 „Přízrak z černé věže“, obr. 14
č. 103 „Ledová plavba“, obr. 3

schematické uspořádání postelí
Schematické uspořádání třeskoprské čtyřpostele.